Budynki mieszkalne i zbiorowego zamieszkania

Od lat realizujemy zamówienia na realizacje budynków zamieszkania zbiorowego, w tym akademików i hoteli.


Modernizacja Akademika Męskiego AWF zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Marymonckiej – budynek wpisany do rejestru zabytków


Remont kapitalny Domów Studenta CEZAR, DENDRYT w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161


Remont kapitalny Domów Studenta FENIKS i EDEN zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161


Pozostałe budynki zbiorowego zamieszkania

  • Generalny remont budynku internatowego nr 5 na terenie CSP w Legionowie
  • Remont kapitalny bud. 48 i 49 na terenie CSP w Legionowie
  • Budowa Hotelu Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych na terenie CSP w Legionowie
  • Przebudowa i modernizacja internatu przy ulicy Dąbrowskiego w Warszawie dla WAM
  • Remont kapitalny DS BAZYLISZEK w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161
  • Remont kapitalny D.S „Oaza” – część B przy ul. Madalińskiego w Warszawie
  • Modernizacja i remont kapitalny DS GRAND SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161
  • Modernizacja i remont kapitalny DS HILTON SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161
  • Przebudowa i remont budynków Wydziału Rehabilitacji i Akademika Żeńskiego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34 – budynki wpisane do rejestru zabytków
  • Wykonanie remontu i przebudowy budynku internatowego nr 49 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Budowa budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej w Markach przy Telimeny i Zosi


Budowa kompleksu jedenastu budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w Markach przy ul. Ząbkowskiej

essay help
papers for sale
do my paper
essays for sale
do my essay