Budynki użyteczności publicznej

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie budowy, remontów i renowacji wszelkiego rodzaju budynków użyteczności publicznej takich jak: przedszkola, szkoły, instytuty, innego rodzaju placówki oświatowe oraz budynki biurowe.


Budowa w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną, boiskami, placem zabaw i infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie przy ul. Lokajskiego


Kompleksowa budowa sześciooddziałowgo przedszkola nr 9 w Wołominie


Budowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach


Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach


Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach


Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie


Pozostałe budynki oświatowe

 • Budowa Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kościelnej
 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce
 • Rozbudowa budynku Zespołu Szkół we wsi Łajski wraz z przedszkolem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną
 • Budowa przedszkola i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej w Warszawie

Budowa budynku Centrum Edukacji Leśnej w Warszawie


Budowa budynku biurowo – usługowego z infrastrukturą techniczną przy ul. Farbiarskiej w Warszawie


Przebudowa oraz adaptacja części bloku D oraz budowa stacji n15/04kV w Instytucie Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie


Remont kapitalny budynku nr IV dla SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej


Termomodernizacja budynku Wydziału Ogrodnictwa SGGW w Warszawie


Remont generalny budynku Komendy Głównej Straży Granicznej przy Al. Niepodległości 100 w Warszawie


Pozostałe budynki użyteczności publicznej

 • Remont kompleksowy Komisariatu Policji
  Warszawa-Wilanów
 • Modernizacja pływalni na terenie CSP
  w Legionowie
 • Modernizacja V piętra w budynku KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie
 • Rozbudowa i adaptacja budynku nr 6 na strzelnicę kulową wraz z zapleczem sanitarno – biurowym na terenie CSP w Legionowie
 • Wykonanie remontu w budynku KGP przy ul. Barcickiej w Warszawie
 • Modernizacja budynku CLK KGP przy Al. Ujazdowskich 7 – budynek wpisany do rejestru zabytków
 • Remont w budynku laboratoryjno – dydaktycznym Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161
 • Wykonanie elewacji budynku MSWiA w Warszawie przy ul. Zawrat
 • Przebudowa i modernizacja budynku Rejonowo – Specjalistycznej Przychodni Zdrowia przy ul. Rembielińskiej w Warszawie
 • Przebudowa i remont Pałacu Branickich przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie – budynek wpisany do rejestru zabytków
 • Wykonanie przebudowy sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem AV w budynku „G” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Modernizacja budynku na potrzeby Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej dla Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Komendy Głównej Policji w Warszawie
essay help
papers for sale
do my paper
essays for sale
do my essay