Inwestycje

Budowa w formule "zaprojektuj i wybuduj" budynku Szkoły Podstawowej


Budowa w formule "zaprojektuj i wybuduj" budynku Szkoły Podstawowej  wraz z salą gimnastyczną, boiskami, placem zabaw  i infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie przy ul. Lokajskiego 

  • Warszawa, ul. Lokajskiego

  • Budynki oświatowe i szkolnictwa wyższego

  • Szkoła Podstawowa